Sportraad Purmerend Sportraad Purmerend Sportraad Purmerend

 

Sportgala een succes

De feestelijke uitreiking van vier Purmerendse Sport Awards 2017 was een succes. Tijdens het Sportgala, in theater de Purmaryn, zijn de Sport Awards Purmerend 2017 uitgereikt aan Jessie van de Ruit, Julius van der Berg, Dominique Koppe en Purmersteijn. Er was ook een oevreprijs voor Hendrik Koppe en een aanmoedigingsprijs voor Vladimir Bartels. Het publiek was enthousiast en door de omlijsting van prachtige zang en geweldige dans uit de eigen regio, was het sportgala een daverend succes.

Lees verder » 
 

 

   

Nieuwjaarsbijeenkomst Sportraad

Voorafgaand aan het gala was onze nieuwjaarsbijeenkomst. In de toespraak is ingegaan op de bereikte mijlpalen van het afgelopen jaar zoals de opening van De Beuk, accomodatie uitbreidingen, herstel garantsteling gemeente, geslaagde subsidieaanvragen. Ook werd er een een blik vooruit gedaan: accomodatie RCW, aantrekken sportevenementen, toegangelijkheid accomodaties; verduurzaming van accomodaties; scholencomplex Karekiet. Het ontbreken op de kansenkaart Purmerend 2040 van bewegingsaanbod werd ook genoemd. 

Download hier de gehele speech »
 
   

In Purmerend 2040 verdient beweging een prominente plaats


Als sportraad kunnen we terugkijken op een succesvol 2017. De ingebruikname van sportcomplex De Beuk kan hierbij als hoogtepunt worden gezien. Maar ook de velen genomineerden voor de Sportawards, waarover u alles op onze website vindt, geeft aan hoe rijk we aan talenten zijn in deze regio. Niet alleen rijk aan talent, ook rijk aan kampioenen en rijk aan de vele vrijwilligers die het mogelijk maken dat 'kleine sporters' hun talenten ontdekken en kunnen groeien in de sport. Een betere stadspromotie bestaat er niet

Lees verder »
 
   

Wat levert bewegen ons op?

Als sportraad hebben we vaak het algemene belang van sport en bewegen genoemd.
Enkele weken terug is er een rapport verschenen van het Kenniscentrum Sport.
Dit rapport ondersteund onze visie met cijfers, namelijk dat bewegen geen doel op zichzelf is maar een beleidsinstrument voor de politiek. Veel andere maatschappelijke doelstellingen zoals gezondheid, mobiliteit, saamhorigheid en dalende criminaliteit worden bereikt.

Lees verder »
   

Meerjarenbeleid noodzakelijk

Als basis zal er weer een meerjarenbeleid dienen te komen ten aanzien van sport en bewegen. Sport en bewegen is daarbij geen doel op zich maar ondersteunt beleid op andere gebieden zoals: gezonde samenleving, sociale cohesie en bestrijding van criminaliteit. Met de fracties zijn we in gesprek over de volgende speerpunten...

Speerpunten »

 

 

 

 

Wat doet de sportraad?

De Sportraad Purmerend vertegenwoordigd de in de gemeente Purmerend gevestigde sportverenigingen. De werkzaamheden van de Sportraad richten zich op de belangenbehartiging van de ruim 45 aangesloten verenigingen, de bevordering van de sport in Purmerend in al haar verschijningsvormen en stimulering van de sportdeelname.

De Sportraad treedt op als adviseur naar de verenigingen en fungeert als intermediair tussen de verenigingen, de gemeente, Spurd en de politiek op lokaal en provinciaal niveau. Verder adviseert zij het gemeentebestuur, gevraagd en ongevraagd, over het lokale sportbeleid.

lees verder »