Sportraad Purmerend Sportraad Purmerend Sportraad Purmerend

 

Sport en duurzaamheid vraagt om ontkokering van beleid

Duurzaamheid is een begrip dat steeds meer binnen de sportwereld een rol speelt. Het is een thema waar veel zaken onder vallen en waar veel sportverenigingen in Purmerend al jaren succesvol mee bezig zijn.

Lees meer »
 
 

AVG

Vanaf 25 mei 2018 zal de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de nieuwe privacywet (AVG) gaan handhaven. Iedere vorm van vereniging, groot en klein, moeten aan de AVG voldoen.
Het is een complex vraagstuk voor vrijwilligersorganisaties. Toch is het van groot belang hiermee aan de slag te gaan. Er is bestuurdersaansprakelijkheid en de boetes zijn fors.
De vereniging moet vastleggen wat wordt geregistreerd en het doel hiervan duidelijk maken. Het lid dient dit te weten en akkoord te geven. Maar dit is de simpele uitleg.

Lees meer »
   

Sportbeoefenaars met mogelijkheden

Als u dit leest zijn de Paralympische Spelen van Pyeongchang afgelopen. Voor Nederland waren er 9 deelnemers op de onderdelen skiën en snowboarden. Dit kan bij u de indruk geven dat er weinig sportbeoefenaars met een beperking zijn. Dit klopt. De sporters in kwestie vinden eigenlijk dat ze juist veel mogelijkheden hebben. Mogelijkheden die ze volop benutten in het dagelijkse leven en in de sport. Ook het aantal van negen deelnemers wekt de indruk dat dit de uitzonderingen zijn. Maar graag verwijzen wij u naar Uniek sporten

Lees verder »


 

 

 

 

Wat levert bewegen ons op?

Als sportraad hebben we vaak het algemene belang van sport en bewegen genoemd.
Enkele weken terug is er een rapport verschenen van het Kenniscentrum Sport.
Dit rapport ondersteund onze visie met cijfers, namelijk dat bewegen geen doel op zichzelf is maar een beleidsinstrument voor de politiek. Veel andere maatschappelijke doelstellingen zoals gezondheid, mobiliteit, saamhorigheid en dalende criminaliteit worden bereikt.

Lees verder »
   

Meerjarenbeleid noodzakelijk

Als basis zal er weer een meerjarenbeleid dienen te komen ten aanzien van sport en bewegen. Sport en bewegen is daarbij geen doel op zich maar ondersteunt beleid op andere gebieden zoals: gezonde samenleving, sociale cohesie en bestrijding van criminaliteit. Met de fracties zijn we in gesprek over de volgende speerpunten...

Speerpunten »

 

  

 
Middels Uniek Sporten wil het Fonds Gehandicaptensport ervoor zorgen dat nog meer mensen met een handicap kunnen genieten van sport en bewegen. Bij Uniek Sporten werken we vanuit regionale samenwerkingsverbanden die het sportaanbod voor mensen met een handicap bevorderen. Vanuit deze samenwerkingsverbanden ondersteunen we sportaanbieders die gehandicaptensport willen aanbieden, maar helpen we ook mensen met een handicap de juiste sport te vinden. Zo brengen we sporters en sportaanbieders met elkaar in contact.

Naar de website uniek sporten »

Lokaal aanbod »