Sportraad Purmerend Sportraad Purmerend Sportraad Purmerend

 

Meerjarenbeleid noodzakelijk

Als basis zal er weer een meerjarenbeleid dienen te komen ten aanzien van sport en bewegen. Sport en bewegen is daarbij geen doel op zich maar ondersteunt beleid op andere gebieden zoals: gezonde samenleving, sociale cohesie en bestrijding van criminaliteit. Met de fracties zijn we in gesprek over de volgende speerpunten...

Speerpunten »
   

Wie is uw contactpersoon

De Sportraad treedt op als adviseur naar de verenigingen en fungeert als intermediair tussen de verenigingen, de gemeente, Spurd en de politiek op lokaal en provinciaal niveau. Verder adviseert zij het gemeentebestuur, gevraagd en ongevraagd, over het lokale sportbeleid. Dit kan alleen als zij een represenatieve vertegenwoordiging is van de verenigingen. Binnen het bestuur zijn wat verschuivingen van de contactpersonen voor de verenigingen.

Lees verder »
   

Purmerend duurzame sportstad 2040?

De gemeenteraadsverkiezingen staan volgend jaar maart gepland. Ter voorbereiding zijn wij als Sportraad met de politieke partijen in contact over de voor de sport meest belangrijke aandachtspunten.
In deze column zullen we een aantal van deze punten toelichten. Wij hopen dat in veel verkiezingsprogramma’s de adviezen van de Sportraad worden overgenomen of tot inspiratie leidt om tot een samenhangend en duurzaam bewegingsbeleid te komen. Sport en bewegen is daarbij geen doel op zich maar ondersteunt beleid op andere gebieden zoals: gezonde samenleving, sociale cohesie en bestrijding van criminaliteit.

Lees verder »
 
   

Nieuwe sporten in Purmerend

Binnen de sport vinden er door de jaren heen vernieuwingen plaats. Veel vernieuwingen zijn gebaseerd op nieuwe inzichten ten aanzien van de sport zelf. Ook zijn er altijd pioniers die als ‘brutale’ sportbeoefenaars de regels naar hun hand zetten om meer uitdaging in de sport te vinden en vervolgens iets nieuws bedenken. Ook in Purmerend is veel te melden op dit gebied.

Lees verder »
   

 


Wat doet de sportraad?De Sportraad Purmerend vertegenwoordigd de in de gemeente Purmerend gevestigde sportverenigingen. De werkzaamheden van de Sportraad richten zich op de belangenbehartiging van de ruim 45 aangesloten verenigingen, de bevordering van de sport in Purmerend in al haar verschijningsvormen en stimulering van de sportdeelname.

De Sportraad treedt op als adviseur naar de verenigingen en fungeert als intermediair tussen de verenigingen, de gemeente, Spurd en de politiek op lokaal en provinciaal niveau. Verder adviseert zij het gemeentebestuur, gevraagd en ongevraagd, over het lokale sportbeleid.

lees verder »