Sportaccomodatienota

Hier vindt u de nieuwsbrief van Spurd over de stand van zaken met betrekking tot de sportaccommodatienota. In januari jl. is met een aantal bijeenkomsten de eerste concept sportaccommodatienota besproken met uw vereniging, instelling of organisatie. De opmerkingen uit deze bijeenkomsten zijn inmiddels grotendeels verwerkt in een definitief concept.

>> Nieuwsbrief sportaccomodatienota