Als je het doet, moet je het goed doen

Interview Purmerend Totaal

De Sportraad Purmerend behartigt al decennia de belangen van de sportverenigingen.
De bestuursleden hebben enorme kennis over (bijna) alles wat te maken heeft met lokale sportbeoefening. Het zijn bevlogen en vasthoudende vrijwilligers die zich met hun enthousiasme en netwerk verdienstelijk maken voor Purmerend en de sport. De Sportraad was vroeg betrokken bij het idee voor een multifunctionele sportaccommodatie (mfsa).
Een gesprek met de vicevoorzitter, Ton Okhuijsen.

Hoe is de Sportraad betrokken geweest bij het idee voor de sportaccommodatie?

Het begon in 2005 met een burgerinitiatief van GymNet om te komen tot een turnhal.
De Sportraad heeft indertijd het initiatief omarmd, maar gelijktijdig de noodzaak vastgesteld de gedateerde sporthal de Beukenkamp te vervangen. Er zou één gebouw komen, ons credo was altijd: 'Als je het doet, moet je het goed doen'.
Er volgde een langdurig tijdpad, wat nu eindigt met de oplevering van een prachtig multifunctioneel sportcomplex. Helaas is het toevoegen van een denksportcentrum en het onderbrengen van een praktijk voor fysiotherapie niet gelukt.

Gaat de sportaccommodatie een succes worden?

Ja. De Sportraad heeft zich steeds ingezet voor een complex dat voldoet aan de toenemende vraag naar kwaliteit en ruimte. De bouw van een nieuw sportcomplex voor de binnensportverenigingen en de turnvereniging werd uitgangspunt. Aan het gemeentebestuur zijn onze plannen gepresenteerd, waarna er in 2006 een eerste behoefteonderzoek is gehouden. De mfsa moest voldoen aan de eisen voor nationale (top)wedstrijden.
Samen met sportorganisatie Spurd zijn wij in gesprek gegaan met de sportverenigingen om zeker te zijn van voldoende bezetting door trainen en wedstrijden spelen. Er is met succes overleg geweest met het onderwijs over gegarandeerd gebruik overdag. Daardoor is de basis gelegd voor een meerjarige sluitende exploitatiebegroting. Doordeweeks overdag gebruikt het onderwijs de mfsa, de avonden en in de weekends zijn de sportverenigingen gebruikers.

Het was een lange voorbereidingstijd?

Best wel, er is veel tijd gestoken in plannen maken en intensief overleg met de gemeentelijke organisatie, politiek, externe adviesbureaus, Spurd, onderwijs en sportverenigingen.
Zeker in een maatschappij waarin sport, bewegen en gezondheid centraal staan, zijn goede faciliteiten noodzaak. Het budget voor de bouw en inrichting vormde een uitdaging om veel van wat de betrokkenen wilden, te realiseren. Om te komen tot een eindresultaat waarin de verschillende partijen zich konden vinden, is altijd constructief overleg gevoerd met oog voor de wederzijdse belangen en zijn de meeste verschillen overbrugd. Het heeft dan wel lang geduurd vanaf het eerste idee, maar er staat nu wel iets wat functioneel is en past bij de sportwensen van Purmerend!

De Sportraad dankt de gemeentelijke organisatie en de gemeentelijke politiek voor het geloof en de steun in dit project, wat zij met ons hebben gedeeld. Ook danken wij Spurd voor de geweldig goede samenwerking en het vertrouwen op een goede afloop. Wij zijn bijzonder trots dat Purmerend nu een prachtig, toekomstbestendig sportcomplex heeft.
Aan de tekentafel waren wij al zeer tevreden, maar nu het prachtige complex klaar is zijn wij ongelooflijk enthousiast! Purmerend GEFELICITEERD!

Laatste nieuws multifunctionele sportaccomodatie »


 


 

 

Onze partner in de sport