Purmerend en de sport in de toekomst (3)

De gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart komen steeds dichterbij. De Sportraad in Purmerend informeert u in enkele columns over wat de lokale politieke partijen zoal met sport in hun verkiezingsprogramma’s in de komende vier jaar voor u in petto hebben. Met deze lokale verkiezingen kunt u dan als burger bepalen wat u op onder andere sportgebied aanspreekt en welk partijprogramma het meeste bij uw wensen aansluit. Van de elf deelnemende partijen zijn inmiddels de programma’s bekend.


Positief is dat evenals de afgelopen jaren de meeste partijen sport blijven zien als een belangrijke maatschappelijke factor. Zij benaderen dit op inhoud wel verschillend vanuit hun eigen politieke identiteit. Dit in tegenstelling tot de partijen AOV, HOP, Trots en de NVU die zich beperken tot een paar regels.
Dat is altijd nog meer dan de VVD die deze keer geen specifieke sportparagraaf in haar partijprogramma heeft opgenomen.
De meest uitgebreide sportparagraaf is opgesteld door de Stadspartij.
Verder is opvallend dat alleen de AOV in haar programma vermeld dat zij voor een homovriendelijk sportbeleid staat.
Naast de uitgangspunten op papier hopen wij dat de politiek de komende jaren ook in de uitvoering het belang van de sport in Purmerend blijft inzien.

Voor een goed overzicht zijn alle programma’s van de politieke partijen ook te lezen op de website van de Sportraad, www.sportraadpurmerend.nl. (klik hiervoor op het logo van de partij).

Op de website zal de Sportraad een scoringstabel van onderwerpen opstellen die zij belangrijk vindt. De partijprogramma’s zijn hierop beoordeeld. Zo kunt u in één oogopslag zien welke partij het dichts bij de lokale sportbelangen staat.

De belangrijkste onderwerpen van de scoringstabel zetten we hierbij op een rij.

  • Bovenaan staat natuurlijk de realisatie van de multifunctionele sportaccommodatie en de verhuizing van het rugbycomplex. Aan beiden wordt momenteel hard gewerkt met de intentie de werkzaamheden medio 2015 af te ronden.
  • Sport moet voor alle Purmerendse inwoners betaalbaar en toegankelijk zijn en is de sportontwikkeling op de Purmerendse basisscholen een punt waar de politiek zich eens goed over moet beraden.
  • Sportcomplexen, (en het vervoer er naar toe), moeten voor mindervaliden beter toegankelijk worden en de huren voor de verenigingen moeten betaalbaar blijven.
  • Verenigingen dienen bij verbouw of nieuwbouw te kunnen rekenen op steun van de gemeente. door gemeentegarantie voor de benodigde financieringen.
  • Voldoende vrijwilligers in de sport heeft ook onze aandacht. Momenteel wordt er gewerkt aan een VrijwilligersPunt voor alle vacatures in Purmerend (niet alleen voor de sport maar ook voor de zorg e.d.). Als dit niet op korte termijn van de grond komt verdient het de voorkeur een sportloket voor vrijwilligers op te zetten (uitvoering Spurd).
  • Momenteel wordt er hard gewerkt aan een sportaccommodatienota (tot 2026). In deze nota worden uitgebreid de ontwikkelingen en de behoeften in de sport aangegeven. Wij hopen dat de gemeente, waar nodig, bereid is te investeren.
  • Uitbreiding van het aantal kunstgrasvelden in Purmerend is ook geen overbodige luxe. Een aantal verenigingen kampen met een tekort aan goede trainingsmogelijkheden. Kunstgrasvelden kunnen vaker, ongeacht het weer, bespeeld worden en vragen minder onderhoud tijdens het gebruik.
  • Het steunen van aankomende Topsporters zodat deze hun sport binnen de Purmerendse grenzen kunnen blijven uitoefenen en niet, zoals de laatste drie winnaars van de Sportraad Aanmoedigings Prijs, wegens gebrek van goede faciliteiten elders moeten sporten.
  • Onze wens is dat de gemeente nu al ruimte gaat creëren voor toekomstige sportaccommodaties. Het is niet ondenkbaar dat er in de toekomst verenigingen om de één of andere reden moeten verhuizen.Met de wetenschap dat dit een langdurig traject wordt, is het goed hier nu al vast actie voor te ondernemen.


Als inwoner van Purmerend is het in ieder geval belangrijk uw stem uit te brengen, laat deze vooral niet verloren gaan. In zijn algemeenheid spreken wij de wens en het vertrouwen uit dat na de gemeenteraadsverkiezingen er een raad is gekozen die uw belangen goed vertegenwoordigd en dat het nieuw te vormen college hiervan een goede afspiegeling zal zijn.

De Sportraad

Speerpunten voor de sportDe Sportraad heeft een aantal speerpunten voor de sport geformuleerd. Op deze punten zijn de partijprogramma's beoordeeld.

>> Sport in één oogopslag
_______________________________Mediapartner
Sportraad Purmerend