Purmerend en de sport in de toekomst (4)

Het zal u niet ontgaan zijn maar volgende week woensdag 19 maart zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. Een belangrijk moment, want dat geeft u weer de mogelijkheid voor de komende vier jaar het bestuur van uw gemeente te kiezen. 
Helaas domineren veelal de landelijke trends de lokale verkiezingen terwijl juist de lokale aangelegenheden en partijstandpunten van belang zijn. Ook de diverse opiniepijlers zullen weer overuren draaien. Maurice de Hond en zijn concurrenten zullen ons van dag tot dag bedelven onder percentages en statistieken. En na al dat geweld moet u uw stem bepalen. Voor het maken van een weloverwogen keuze adviseren wij u dan ook de verschillende Purmerendse partijprogramma’s te bekijken.

De Sportraad heeft u in enkele columns geïnformeerd over wat de lokale politieke partijen zoal met sport in hun verkiezingsprogramma’s in de komende vier jaar voor u in petto hebben. Hierdoor kunt als burger bepalen wat u op onder andere sportgebied aanspreekt en welk partijprogramma het meeste bij uw wensen aansluit.
In de afgelopen jaren hebben de meeste politieke partijen sport als maatschappelijk belangrijk gezien en hier ook naar gehandeld. Het is daarom jammer te moeten vaststellen dat een aantal partijen dit thema in hun programma onvoldoende naar voren laten komen, zeker gezien de sterke relatie tussen bewegen en gezondheid. En juist op dit terrein zijn er vanaf 2015 belangrijke ontwikkelingen. De gemeenten krijgen vanaf 2015 een grote verantwoordelijkheid bij uitvoering van de zorgtaken.
De meerderheid van de partijen die aan sport wel de noodzakelijke aandacht besteden doen dit veelal met concrete uitgangspunten waardoor zij verantwoording durven te nemen.

Op de website van de Sportraad - www.sportraadpurmerend.nl - is een verkiezingspagina ingeruimd. Hier kunt u door het aanklikken van de logo’s de volledige programma’s en de verschillende sportparagrafen bekijken. Verder hebben wij een scoringstabel gemaakt waarin een aantal belangrijke uitgangspunten betreffende de sport in Purmerend staan vermeld.

Een aantal onderwerpen van de scoringstabel zetten we hierbij op een rij.
  • Sport moet voor alle Purmerendse inwoners betaalbaar zijn.
  • Uitbreiding kunstgrasvelden, een aantal verenigingen kampen met een tekort aan goede trainingsmogelijkheden.
  • De huren voor sportverenigingen moeten betaalbaar blijven.
  • Momenteel wordt er hard gewerkt aan een sportaccommodatienota (tot 2026).
  • In deze nota worden uitgebreid de ontwikkelingen en de behoeften in de sport
  • aangegeven. Wij hopen dat de gemeente, waar nodig, bereid is te investeren.
  • Sportcomplexen moeten voor mindervaliden beter toegankelijk worden.
  • Meer en beter bewegingsonderwijs op de Purmerendse basisscholen is een punt
  • waar de politiek zich eens goed over moet beraden.
Belangrijk is dat u op 19 maart stemt. Voor uzelf, voor Purmerend en voor de sport.

De Sportraad


Maandelijks verzorgt De Sportraad een column waarin we ingaan op actuele sportzaken of juist de achtergronden van ons standpunt toelichten.

Eerder verschenen columns »