Purmerend en sport in de toekomst

De stembussen, de rode potloden en de stemhokjes zijn weer voor vier jaar opgeruimd. Afscheid is genomen van de oude raad, de nieuwe is geïnstalleerd en het wachten is nu alleen nog op de vorming van een nieuw college. Als deze gesprekken zijn afgerond kan er weer verder gewerkt worden aan de toekomst van de sport in Purmerend. En dat kan beslist geen kwaad! 


Edam - Volendam topsport gemeente van het jaar

Vorige maand is de gemeente Edam-Volendam evenals in 2011 opnieuw uitgeroepen tot ‘Topsportgemeente van het jaar’. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de gemeente met de beste topsportprestaties, gemeten over 36 landelijke topsport competities. Een geweldige prestatie voor een relatief kleine gemeente. Vanuit Purmerend dan ook onze welgemeende felicitaties voor dit mooie resultaat.

Helaas blijft Purmerend landelijk gezien ver achter en scoort als nummer 171 op de lijst bijzonder slecht. Natuurlijk is de lage ranking niet zo verwonderlijk, alleen rugbyclub Waterland speelt als Purmerendse vereniging in de top van een nationale competitie, de Ereklasse. U kunt de volledige lijst terug vinden op de website van Sport2B, www.sport2b.nl.

Ongetwijfeld zal Purmerend ook in 2014 weer in de “staartgroep” te vinden zijn maar voor wat betreft de sportaccommodaties is wel een aanzet gegeven om in de toekomst hoger te kunnen eindigen.

Actuele investeringen in de sport in Purmerend

Zo is de atletiekbaan bij NEA-Volharding inmiddels van een nieuwe toplaag voorzien en is de renovatie van de 400 meter baan van IJs en Inline-skateclub Purmerend een feit. Eind maart is deze heropend waardoor er nu zowel in de zomer als in de winter zonder problemen van de baan gebruik kan worden gemaakt. Bovendien is er op het middenterrein gelijktijdig een 200 meter piste gerealiseerd. Op deze piste mag Purmerend best trots zijn want in de weide omgeving is er nergens een dergelijk baan te vinden.

Komend voorjaar worden ook de 10 jaar oude kunstgrasvelden bij de voetbalverenigingen Purmersteijn en FC Purmerend van een nieuwe toplaag voorzien. Bij laatstgenoemde vereniging wordt ook gestart met de noodzakelijke uitbreiding van de kleedaccommodatie met vier kleedkamers. Verder komt er een speciaal trapveldje met boarding voor de jongste jeugd.

Met de komst van het nieuw te bouwen Sportcentrum, bestaande uit twee multifunctionele sporthallen en een 3 sterren turnfaciliteit, mogen wij verwachten dat ook deze uitbreiding een positieve uitwerking zal hebben op de sportieve resultaten van de zaalsportverenigingen.

Ontwikkelingen sport en de accomodaties

Door deze renovaties en uitbreidingen worden de achtergebleven sportfaciliteiten in Purmerend deels ingelopen. Om verantwoord inzicht te krijgen in de toekomstige ontwikkelingen op sportgebied is op verzoek van de gemeente door Spurd, de Sportraad en de verenigingen een sportaccommodatienota opgesteld. Hierin zijn ontwikkelingen en voorstellen uitgewerkt tot 2026. Het rapport is recentelijk ter beoordeling bij de gemeente aangeboden.

De Sportraad
Maandelijks verzorgt De Sportraad een column waarin we ingaan op actuele sportzaken of juist de achtergronden van ons standpunt toelichten.

Eerder verschenen columns »