Een maximaal effect

Max Verstappen is een merknaam geworden voor de formule 1 racerij in Nederland. De sport is populair geworden doordat ‘onze’ Max successen haalt. En wat zien we? Formule 1 komt naar Nederland; de kaartjes zijn schaars en duur; de lokale economie in Zandvoort zal een enorme inkomsten boost tegemoet kunnen zien. De maatschappelijke kosten buiten beschouwing gelaten, maar het lijkt elkaar in evenwicht te houden.

Wat het interessant maakt is de media eromheen.

Daar kunnen lokale verenigingen iets van leren
De meeste verenigingen leggen hun prioriteit bij de communicatie intern. Traditioneel gezien is dit logisch. Een vereniging bestaat bij de gratie van de eigen leden. Met andere woorden leden hebben zich verenigd rondom een gezamenlijk doel. Een groot goed wat wereldwijd gezien een uniek verschijnsel is. Toch is dit door de veranderende wereld niet voldoende. Daar kun je wat vinden maar het is de realiteit. Een lid is een consument geworden; er is concurrentie van ander bewegingsaanbod; een verscheidenheid van media. De cultuur in Nederland veranderd steeds meer naar een open cultuur die gemêleerd van invloeden is en burgers heeft die een breder aandachtgebied hebben dan de eigen vereniging.


Veel verenigingen zijn nog behoudend met hun uitingen

De sites zijn doorgaans vooral gericht op de eigen leden en relatief saai. Eigen leden zijn onderling actief met media zoals Instagram en twitter. Maar gezien de concurrentie van bewegingsaanbod, het lid als consument etc. is het tijd om met de communicatie meer naar buiten te treden. Probeer binnen een vereniging een topper als een icoon naar buiten te brengen. Niet altijd leuk voor andere leden, maar het is je uithangbord. Het dient als initiator naar de eigen leden en is uitnodigend naar de buitenwereld om meer aandacht voor je vereniging te tonen.

Gebruik meerdere media naast elkaar, zoals de website waar alles makkelijk te vinden is. Treedt vanuit een centrale regie naar buiten toe. Dus gebruik bijvoorbeeld Instagram als naar buiten en gebruik je website als ‘landing’ voor de feitelijke informatie. Kortom een actief mediabeleid leidt tot een MAXimaal effect.