Samen gezellig en sportief voetballen

Maandag 28 september 2015 hebben de voorzitters van dertien verenigingen uit de regio, (maar misschien komen er nog een paar bij), het convenant “Samen gezellig en sportief voetballen” in de kantine van voetbalvereniging Marken ondertekend.

Initiatief

Op initiatief van Rob van Twuijver, lid verenigingsraad KNVB West 1 en voorzitter van dit overleg, en Bert Slegt, ex. voorzitter FC Purmerend en secretaris van het overleg, komen al ruim 10 jaar twee keer per seizoen bestuursleden van de voetbalverenigingen uit de regio bij elkaar. In het begin werden deze avonden gehouden enkele weken voor de Regiovergaderingen van de KNVB. Er werd dan onderling de aangekondigde voorstellen en plannen van de KNVB met elkaar besproken met als doel om op de Regiovergadering met één standpunt te komen. Na het stoppen van deze vergaderingen en het instellen van de verenigingsraad werden de bijeenkomsten op verzoek van de verenigingen uit de regio onder de naam RVO, (Regio voetbal overleg) toch voortgezet.
  • “De vergaderingen zijn gewenst, niet alleen om persoonlijke contacten maar ook om verschillende problemen met elkaar te bespreken en bepaalde zaken van elkaar te leren”.
  • “Het heeft een toegevoegde waarde”.
  • “Bovendien is de opkomst iedere keer van dien aard dat er ook behoefte aan is”

Gesprekspunten

KNVB zaken die de laatste 10 jaar de revue passeerden en waarover binnen de RVO gediscussieerd werd waren o.a. de invoering van de spelerspassen, introductie Sportlink, contributie verhogingen KNVB, drank- en horecabeleid, aanpassing competitie structuur amateurvoetbal, behuizing KNVB west 1, het in leven roepen van de verenigingsraad, invoering digitale wedstrijdformulieren, de verhuizing van het districtskantoor en de invoering van het spelregelbewijs voor 2e jaars B-junioren.
Daarnaast worden er tijdens de vergaderingen ook over niet KNVB zaken gesproken zoals het alcoholbeleid en recentelijk nog over het VOG. (Verklaring omtrent gedrag.)

Steeds meer deelnemers

Namen in het begin slechts acht verenigingen uit de regio aan dit overleg deel, tegenwoordig zijn dit er dertien, t.w. :
sv Marken, vv Kwadijk, vv Purmersteijn, vv ZOB, sc Purmerland, FC Purmerend, vv WBSV,
vv Wherevogels, vv DZS, sv Beemster, vv EVC, vv OOsthuizen en vv Monnickendam.


Start

Op verzoek van de verenigingen heeft Bert Slegt een begin gemaakt met het opstellen van bijgaand convenant. Met behulp van Pierre Biesterveld, (secr. Purmersetijn), is uiteindelijk het definitieve concept “geboren” waar de verenigingen tijdens de laatste vergadering in mei j.l. akkoord mee zijn gegaan en dat nu a.s maandag, tijdens een speciale bijeenkomst, door de voorzitters van de verenigingen ondertekend wordt.

De besturen van de hierboven vermelde voetbalverenigingen willen graag dat hun spelers met plezier blijven voetballen en verwachten dat zij elkaar met respect behandelen, ongewenst gedrag op en rond de velden vermijden en zich aan de gemaakte afspraken houden. Daarom hebben deze verenigingen hierover afspraken met elkaar gemaakt.


Belangrijke punten uit het convenant

  • gedragsregels voor spelers, functionarissen, leiders, ouders en andere betrokkenen
  • Iedere vereniging stelt vanuit het bestuur een vaste contactpersoon voor de andere verenigingen aan die belast is met de verplichtingen voortkomend uit dit convenant.
  • Melding van ongeregeldheden
  • Overschrijving geroyeerde spe(e)l(st)ers
  • Benaderen van leden van andere verenigingen