Purmerend Sportstad 2040

Zoals eerder geschreven hebben sport en politiek lokaal alles met elkaar te maken.

Stadsontwikkeling

De gemeente Purmerend is bezig na te denken over de toekomstige stadsontwikkeling.
Dit project heet Purmerend 2040. Met meer dan 80.000 inwoners en met de vele voorzieningen is Purmerend een fijne stad om in te wonen. Als sportraad zijn we dan ook trots op de diversiteit van het bewegingsaanbod, de initiatieven van samenwerking tussen scholen en sportverenigingen, het Leeghwaterbad en de multifunctionele sporthal in aanbouw.

Purmerend 2040

Purmerend 2040 is erop gericht om te kijken op welke manier de stad Purmerend kan groeien met het aantal woningen. Want de vergrijzing en de nieuwe woonwensen vragen om meer en nieuwe vormen van woningen. Met de burgers gaat de gemeente aan tafel om te spreken over de wensen en mogelijke locaties. Om dit te kunnen doen zijn er een aantal varianten uitgewerkt om te kijken wat er qua woningbouw mogelijk is binnen de bestaande grenzen. In ambtelijke taal heet dit ‘indikken’.

Kwaliteit van (samen)leven

De Sportraad ziet wat dat betreft ook nieuwe kansen met betrekking tot de stadsontwikkeling en de kwaliteit van (samen)leven. De ambitie die de politiek ook eerder heeft uitgesproken om van Purmerend een sportstad te maken is een mooie aanvulling hierop. Als sportraad beseffen we goed dat het lastig is iedereen in gelijke mate tegemoet te komen. Met deze column willen we graag de open discussie inspireren om op die manier ook het sport en bewegen in de wijk, naast onderwijs en andere openbare voorzieningen, voldoende ruimte te geven. Immers met de groei van de stad zal de behoefte aan de verschillende bewegingsvormen toenemen.

Verenigingen willen groeien

Ook zien we nu reeds als Sportraad dat sommige verenigingen die willen groeien niet kunnen groeien omdat er geen ruimte is. Ook zal een wijk in aantrekkelijkheid toenemen als bewegingsaanbod in de buurt laagdrempelig aanwezig is. Immers bewegen om de hoek is voor velen aantrekkelijker dan te moeten reizen naar een centraal gelegen plek. Want in dit opzicht telt niet de feitelijke afstand of bereikbaarheid maar de psychologische afstand tussen huis en bewegen. Maar ook stedenbouwkundig zijn groene onderbrekingen van sportaanbod een aanwinst.

Maak onze stad nog aantrekkelijker

Tegelijkertijd is dit een goed moment om bij de plannen ook in de openbare ruimte meer ruimte te creëren voor bijvoorbeeld, speeltuintjes, Cruyff Courts of trimbanen. Want wij blijven herhalen sport en bewegen is geen doel op zich maar een beleidsinstrument. Een instrument om binding en saamhorigheid in de samenleving te creëren. Sociale controle en de veiligheid zal toenemen en de buurt wordt er gezelliger op. Kortom inwoners van Purmerend laat uw stem horen en doe mee aan de inspraakavonden zodat we met elkaar Purmerend nog aantrekkelijker kunnen maken voor iedereen.

Bewegen binnen de sport

Sportraad Purmerend
Padel
Beeball
Free running