Sportbeoefenaars met mogelijkheden

Als u dit leest zijn de Paralympische Spelen van Pyeongchang afgelopen. Voor Nederland waren er 9 deelnemers op de onderdelen skiën en snowboarden. Dit kan bij u de indruk geven dat er weinig sportbeoefenaars met een beperking zijn. Dit klopt. De sporters in kwestie vinden eigenlijk dat ze juist veel mogelijkheden hebben. Mogelijkheden die ze volop benutten in het dagelijkse leven en in de sport. Ook het aantal van negen deelnemers wekt de indruk dat dit de uitzonderingen zijn.

Uniek sporten

Maar graag verwijzen wij u naar Uniek sporten. In deze landelijke stichting zijn de krachten in Nederland gebundeld om het sportaanbod voor mensen met een handicap te stimuleren. Dit doet de stichting op beleidsniveau maar ook heel praktisch in de ondersteuning van de uitvoering. Men brengt hiermee de sporters en de aanbieders met elkaar in contact. Via hun website unieksporten.nl vindt u alle informatie. We doen onze regio echter tekort als we niet stil staan bij aanbod wat er reeds is. Zo participeren het Waterland ziekenhuis en SPURD actief in het programma uniek sporten. Zo helpt SPURD verenigingen om die initiatieven op het gebied van sportaanbod voor deze doelgroep te ontwikkelen en het resultaat mag er zijn. Via onze site treft u een link aan naar de lokale aanbieders of de link naar Uniek sporten waar u alle informatie vindt.

Iedereen deelgenoot van de maatschappij

Maatschappelijk is de wens dat iedereen in onze samenleving optimaal deelgenoot is van onze samenleving. Dat betekent dat we zo min mogelijk mensen moeten uitzonderen qua afkomst maar ook qua fysieke of mentale omstandigheden. Zoals door ons vaak gecommuniceerd, sport is een middel om mensen met elkaar te verbinden. Gehandicapt of niet. We hechten waarde aan het belang samen iets te doen, de gezelligheid, nieuwe mensen leren kennen. Men ontmoet mensen en legt contacten, die ook buiten de sport vaak weer hun betekenis hebben. Eigenlijk wil de Sportraad het alleen over bewegingsaanbod hebben, maar dan wel voor iedereen. De paralympiërs willen vaak niet het labeltje van een aangepast sporter. Dat snappen wij, maar wij beseffen ook als Sportraad dat er lokaal nog veel moet gebeuren om voor iedereen sporten toegankelijk te maken.

Fysiek toegankelijk maken van de sportaccomodaties

Alleen al het fysiek toegankelijker maken is nog steeds een maatschappelijke uitdaging. Dit geldt voor winkels, gebouwen maar ook voor de sportaccommodaties. Daarom hebben wij dit als één van onze speerpunten voor de verkiezingen genoemd. Het is verheugend om ook dit punt in veel programma’s terug te lezen. Het nieuw te vormen college zullen wij vervolgens uitdagen hier ook echt werk van te maken. Niet omdat het kan, maar omdat het moet.
Bewegen binnen de sport

Sportraad Purmerend
www.sportraadpurmerend.nl


 

 
Middels Uniek Sporten wil het Fonds Gehandicaptensport ervoor zorgen dat nog meer mensen met een handicap kunnen genieten van sport en bewegen. Bij Uniek Sporten werken we vanuit regionale samenwerkingsverbanden die het sportaanbod voor mensen met een handicap bevorderen. Vanuit deze samenwerkingsverbanden ondersteunen we sportaanbieders die gehandicaptensport willen aanbieden, maar helpen we ook mensen met een handicap de juiste sport te vinden. Zo brengen we sporters en sportaanbieders met elkaar in contact.

Naar de website uniek sporten »

Lokaal aanbod »