Ver binden

Heeft u ook zo genoten van de (Para) Olympische spelen in Rio. Nederland was goed vertegenwoordigd en heeft goed gepresteerd. Opmerkelijk hierbij was dat relatieve outsiders er met de medailles van door gingen. Lokaal zijn we ook goed bezig. De nieuwe sportaccommodatie is onomkeerbaar en de eerste paal gaat het najaar de grond in. De impact op sportief gebied is voor Purmerend groot. Met deze topaccommodatie zijn de verenigingen in staat leuke en belangrijke wedstrijden naar Purmerend te halen. En meer bezoek van buiten de stad is over het algemeen goed voor de economie.

Accomodatie-nota

Ook komt dit najaar de accommodatie-nota ter besluitvorming in de raad. In deze nota wordt er rekening gehouden met de ontwikkeling van de bevolkingssamenstelling, de bijbehorende sportbehoeften en de onderhoudsstaat van de sportaccommodaties. Het is een gedegen stuk wat een goede basis vormt om besluitvorming te komen.

Klaar met de sport?

Zijn we dan klaar in Purmerend met de sport? Neen. De komst van de multifunctionele sportaccommodatie en de accommodatienota vormen een goede basis. Maar als het gaat om tot een sportklimaat te komen en Purmerend tot sportstad te verheffen is nog veel inzet nodig. Om dit te bereiken zal de komende periode de agenda van de sportraad zich meer gaan richten op (ver)binden. Zo willen we meer aandacht voor faciliteiten voor (sub) topsporters. In de vorige column spraken we hierover. Ook willen we meer lokale samenwerking krijgen tussen de verenigingen en de scholen en andere gebruikers in de wijk. Denkt u hierbij aan buitenschoolse opvang activiteiten. Deelnemers van nu zijn de leden van straks.

Hoogtepunten

Het nieuwe sportseizoen biedt weer vele sportieve hoogtepunten. Iedere vereniging heeft zo een eigen programma van (onderlinge) wedstrijden, komt er op de Koemarkt een sportmarkt, vinden de voorbereidingen voor de sportawards plaats, waaronder die voor de gehandicaptensport en komt er in oktober sportkrant uit. Hierin kunnen de verenigingen zich presenteren. Allemaal goede initiatieven die helpen om van Purmerend een sportstad te maken. Maar alles kost inzet en geld dat maar eenmaal besteed kan worden. Als Sportraad zien we de uitdaging om volgend seizoen deze initiatieven met elkaar te verbinden. Hierdoor is het mogelijk dat deze initiatieven elkaar meer gaan versterken.

Verkiezingen

Als Sportraad gaan we ons ook weer bezighouden met het voorbereiden van de gemeenteraadsverkiezingen. Net als bij de vorige verkiezingen zullen we weer een aantal speerpunten vaststellen waarop we de partijprogramma’s op sportief gebied zullen toetsen. Hiermee kunnen we beoordelen in hoeverre de partijen zich verbonden voelen met de sport. Het is aan u als stemmer, wat u met deze resultaten doet.

Het sportseizoen is weer begonnen, het motto voor de sportraad is (ver)binden.