WMO biedt kansen voor sportverenigingen

De nieuwjaarsbijeenkomst is een goed moment zaken te delen met alle aanwezigen verenigingsbestuurders en vertegenwoordigers van de uitvoeringsdienst SPURD en lokale politici. Voor de gehele toespraak kunt u naar onze site om deze te lezen. In deze column willen we graag ingaan op de kansen die de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) biedt. Deze wet regelt het overhevelen van de taken van rijk en provincie op het gebied van zorg, welzijn en jeugd naar de gemeente.

Kansen

Een sportvereniging staat midden in de wijk en de samenleving; heeft veel kennis en kunde op het gebied van bewegen en heeft de beste faciliteiten hiervoor. Als een sportvereniging breder gaat denken en zichzelf als ‘ bewegingsaanbieder’ in de wijk gaat zien, ontstaan er diverse kansen. Immers jeugd en zorgbehoeftigen zijn potentiele doelgroepen voor sportverenigingen.
Een sportvereniging zal hierbij de bewegingspartner in de wijk kunnen zijn.
Denk aan het bewegingsonderwijs op de basisscholen. Dit zal omhoog moeten om de tikkende tijdbom van obesitas in Nederland te demonteren. Of het aanbieden van buiten- en naschoolse opvang. En de nieuwe 70ers die willen graag bewegen, maar het liefst in de wijk.

Inzet en opbrengsten

Natuurlijk vraagt dit een behoorlijke inzet van verenigingen, maar ze krijgen er ook wat voor terug. Er kunnen nieuwe varianten van de eigen sport worden ontwikkeld met nieuwe doelgroepen (meer leden). Uit onderzoek bij clubs blijkt dat er steeds meer leden zijn die geen behoefte hebben aan traditionele vrijwilligerstaken, zoals een bardienst draaien. Zij zijn echter wel bereid hun specifieke kennis of netwerk in te zetten voor de vereniging of bijvoorbeeld als begeleider van kinderen met een beperking op te treden. Hierdoor groeit de trots op de vereniging van deze leden en voelen ze zich meer verbonden.

Van subsidie-ontvanger tot partner van de gemeente

Een vereniging veranderd van een subsidie ontvangende club tot een volwaardige partner voor de gemeente om haar beleidsdoelstellingen te verwezenlijken. Door de samenwerking ontstaan er nieuwe impulsen van kennis, ideeën. Met meer leden en inkomsten als effect. Kansen genoeg dus.

WMO in Purmerend

Vanaf 1 januari 2015 krijgt de gemeente Purmerend er net als andere gemeenten 3 grote taken bij.

De gemeente is dan verantwoordelijk voor de ondersteuning op het gebied van zorg en welzijn (voor mensen die nog zelfstandig thuis wonen), opvoeding en werk en inkomen.

Het geheel van alle organisaties, diensten en voorzieningen samen die mensen ondersteunen noemen we het sociaal of maatschappelijk domein.

Lees verder »