Uitnodiging jaarvergadering 23 mei 2016

Graag nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering
van maandag 23 mei 2016 om 20.00 uur.

Wij zijn dit jaar te gast bij de Mixed Hockey Club Purmerend,
Sportpark de Munnik, Flevostraat 251, 1442PX Purmerend.

Agenda eerste gedeelte

1. Opening en mededelingen.
2. Ingekomen stukken.
3. Vaststellen notulen ALV van 6 juni 2015
4. Jaarverslag 2015/2016.
5. Financieel verslag 2015.
6. Kascontrole.
7. Benoeming kascontrolecommissie.
8. Bestuursverkiezing:
  • Aftredend Ton Okhuijsen : herkiesbaar
  • Aftredend Bert Slegt : herkiesbaar
  • Aftredend Wim Buts : niet herkiesbaar
  • Het bestuur is voor een nieuw bestuurslid in gesprek met kandidaten.
Tegenkandidaten kunnen zich tot 7 dagen vóór de vergadering per email aanmelden: info@sportraadpurmerend.nl 

9. Rondvraag.
10. Sluiting.

Pauze

Agenda tweede gedeelte

Presentatie met als onderwerp “Special Forces”

Jaarverslag 2015 - 2016 »