MFS update december 2015

Na jaren van vergaderen met diverse instanties en direct betrokkenen, plannen maken, discussiëren, overleg met buurtbewoners en de vele nodige beslissingen zijn de eerste contouren van de realisatie van de Multifunctionele Sporthal en de verhuizing van Rugbyclub Waterland zichtbaar.


Werkzaamheden van start

Na het raadsbesluit van 1 november 2012 heeft het proces door verschillende omstandigheden aanzienlijke vertraging opgelopen. Maar wie nu echter langs de Flevostraat of over het fietspad Achterom rijdt kan met eigen ogen aanschouwen dat de werkzaamheden nu echt zijn begonnen. Geheel in overeenstemming met de bewonerswens zijn de bomen langs het Achterom gespaard en is het nieuw aangelegde kunstgrasveld voor de rugbyclub op 10 oktober 2015 officieel geopend.


Aanbesteding en gunning

De gemeente heeft het Plan van Eisen voor de sportaccommodatie op 21 augustus 2015 definitief vastgesteld. In september is de inschrijving gestart die begin november is afgerond met het ontvangen van door marktpartijen uitgewerkte ontwerpen. Deze ontwerpen zijn daarna uitgebreid beoordeeld door verschillende werkgroepen, samengesteld uit medewerkers van de gemeente , Spurd, het onderwijs en de Sportraad. Op basis van deze beoordelingen is er een definitieve keuze bepaald waarna de gunningsbeslissing aan de marktpartijen is meegedeeld. Eind december is het aanbestedingsproces afgerond en zal bekend zijn wie de sportaccommodatie gaat bouwen en hoe deze er uit komt te zien. Hierna zal verdere planuitwerking plaatsvinden met de begunstigde van het project.

Planning werkzaamheden

  • 2016, eerste kwartaal - planuitwerking sportaccommodatie
  • 2016, nader te bepalen - aanvang bouw sportaccommodatie
  • 2017, derde kwartaal - oplevering sportaccommodatie
  • 2017, vierde kwartaal - sloop van Sporthal de Beukenkamp
  • 2018, eerste kwartaal - start bouw verenigingsaccommodatie Rugbyclub Waterland
  • 2018, aansluitend - sloop huidige verenigingsaccommodatie Rugbyclub Waterland
  • 2018, aansluitend - aanleg gras speelveld Rugbyclub Waterland


Regiofunctie

Als dit allemaal gerealiseerd is, is Purmerend weer een prachtige sportaccommodatie en een fraai rugbycomplex rijker die een belangrijke regiofunctie hebben. Voor de sport betekent dit ook dat er belangrijke regionale, en in sommige gevallen nationale wedstrijden, naar Purmerend gehaald kunnen worden.