MFS update maart 2016

Inmiddels is het al een aantal weken geleden dat de handtekening is gezet onder de aanbesteding van de sporthal.
Achter de schermen wordt hard gewerkt maar wij begrijpen dat dit voor externe belanghebbenden niet altijd even duidelijk is.
Daarom in deze mail een korte samenvatting van de stand van zaken omtrent algemene informatie.

Website

Er wordt gewerkt aan de website met algemene informatie rond het complex. Hiervoor is een domeinnaam aangevraagd
en het “frame” van de website is inmiddels gemaakt. Nu wordt er druk gewerkt om de informatie die beschikbaar is om te zetten in leesbare en interessante informatie voor bewoners, gebruikers en alle andere belanghebbenden. Zodra de teksten klaar zijn zullen die, daar waar het informatie over een vereniging betreft, aan de juiste mensen worden voorgelegd voor op- en aanmerkingen. Wanneer de website “in de lucht” gaat hoort u natuurlijk ook.


Voortgang bouw Sporthal

Vaessen is bezig met de voorbereidingen van de bouw. De eerste “start-op” bijeenkomst heeft inmiddels plaats gevonden.
Hierbij worden de projectteams van Vaessen en de Gemeente Purmerend aan elkaar voorgesteld, worden werkafspraken gemaakt en voorbereidende werkzaamheden besproken.

 
Ontwerp

Ook is Vaessen bezig om de laatste hand aan het ontwerp te leggen. Alle eisen die door diverse belanghebbenden zijn neergelegd worden nogmaals getoetst. Waar nodig wordt een oplossing gezocht voor eisen die minder makkelijk inpasbaar zijn.
Mochten er eisen zijn die om welke reden dan ook niet kunnen worden gehonoreerd, of om technische- en/of veiligheidsredenen beter op een andere manier ingevuld kunnen worden, dan worden deze met de indiener van de eis besproken.
Gezamenlijk wordt er in dat geval naar een passende oplossing gezocht.

Laatste nieuws multifunctionele sportaccomodatie »


 


 

 

Onze partner in de sport