Purmerend en sport in de toekomst 2

De gemeenteraadsverkiezingen zijn 19 maart. De Sportraad in Purmerend informeert u in enkele columns over wat de lokale politieke partijen zoal met sport in hun verkiezingsprogramma’s in de komende vier jaar voor u in petto hebben.
Met deze lokale verkiezingen kunt u dan als burger bepalen wat u op onder andere sportgebied
aanspreekt en welk partijprogramma het meeste bij uw wensen aansluit.
Zoals in onze vorige column aangegeven is de Sportraad er echter niet op uit u een stemadvies te geven.Graag nemen wij eerst nog even mee naar 2013 want het afgelopen jaar is er op sportgebied in Purmerend toch ook het één en ander gerealiseerd. Wat te denken van de renovatie van de atletiek- en schaatsbaan en het realiseren van een
200 meter piste op dezelfde schaatsbaan. Helaas zijn door de weersomstandigheden de werkzaamheden aan het Trimpad nog niet volledig afgerond maar de ‘finish’ is in zicht.

Ook de voorbereidingen voor het inrichten van het rugbycomplex, de bouw van de multifunctionele sporthal en de turnhal zijn in een stroomversnelling terecht gekomen. Dat mag ook wel want het heeft natuurlijk allemaal al veel te lang geduurd!
Vooral turnvereniging Gymnet kan niet wachten tot de turnhal eindelijk gerealiseerd is. Recentelijk is het plan van eisen aan de toekomstige ‘gebruikers’ voorgelegd en besproken.

Verder is er een accommodatienota voor de sportsector tot stand gekomen waarin de gemeente tot het jaar 2026 inzicht krijgt welk aanbod aan sportvoorzieningen nu én in de toekomst nodig is. Tot slot is de organisatie van het nieuwe Sportfonds bijna een feit. De resultaten van beide projecten kunnen op korte termijn bekend worden gemaakt.

Vele van deze werkzaamheden zijn tot stand gekomen door en met medewerking van sportstichting Spurd. Dit zelfstandig opererende ‘sportloket’ heeft voor de sport in Purmerend inmiddels haar waarde bewezen.

Ja, en wat hebben de lokale politieke partijen de komende vier jaar op met de sport in Purmerend? Helaas zijn nog niet alle sportparagrafen ontvangen maar in die wel bekend zijn wordt toch bepleit voor een vlotte realisatie van het multifunctionele sportcomplex. Ook wil men investeren in topsport zodat plaatselijke talenten zich kunnen ontwikkelen. De breedtesport blijft voor alle partijen belangrijk en deze moet toegankelijk zijn voor iedereen.

Ook de sportaccommodaties van de verenigingen krijgen volop aandacht en dat mag ook wel, want binnen onze grenzen zijn toch wel een aantal accommodaties die op korte termijn aan renovatie of vervanging toe zijn. Ook pleit men o.a. voor het betaalbaar houden van de tarieven voor zaal- en veldhuur, realisatie van meer kunstgrasvelden en goed verlichte en onderhouden sportvelden.

In het Leeghwaterbad is voor de gebruikers sterke behoefte aan ruimte om materiaal op te slaan en voor wedstrijden zou een tribune zeer wenselijk zijn.

Belangrijk vindt men dat sportaccommodaties voor mindervaliden beter toegankelijk worden gemaakt want deze burgers kunnen nog lang niet overal gemakkelijk naar binnen.

Zoals eerder vermeld zijn op dit moment nog niet alle sportparagrafen van de politieke partijen ontvangen, maar zodra bekend kunt u die lezen op de nieuwe website van de Sportraad: www.sportraadpurmerend.nl

In onze volgende column komen wij uitvoeriger op de wensen van de politieke partijen terug.

De Sportraad


Speerpunten verkiezingen Sportraad »

Blik na de verkiezingen »