Sportfonds in oprichting

In aansluiting op de Sportnota Purmerend 2008 - 2011 is door de Sportraad, in samenwerking met Spurd, aan de gemeenteraad een voorstel gedaan om tot de oprichting van Sportfonds Purmerend te komen. De opbrengst komt ten goede aan de sport- en recreatieverenigingen c.q. –stichtingen die statutair zijn gevestigd in Purmerend.

In het voorjaar 2013 heeft de gemeenteraad hier positief over besloten. Het sportfonds krijgt de vorm van een zelfstandige stichting waarvan het bestuur wordt gevormd door de Sportraad en Spurd. Aanvullend is door de gemeenteraad het reclamebeleid vastgesteld. Inmiddels is er een bestuur gevormd.

 
Bestuur

Conform de afspraken bestaat het bestuur uit vijf leden.
  • Voorzitter: Rene Voorwerk (Sportraad Purmerend)
  • Penningsmeester: Jan Dolf Abraham (Spurd)
  • Secretaris: Gerrit Aafjes (Spurd)
  • Algemeen: Diana  van der Land (Spurd)
  • Algemeen: Ton Okhuijsen (Sportraad Purmerend)


Stand van zaken

Het bestuur heeft de statuten opgesteld en liggen nu ter goedkeuring bij de notaris. Een intermediair is ingeschakeld om de reclame-aanbieders te vinden die gebruik willen maken van deze nieuwe faciliteit. Ook is het bestuur aan het nadenken op welke manier de communicatie wordt vormgegeven. 

Verwachtingen

Het is nog veel te vroeg om te kunnen spreken van opbrengsten. De energie van het bestuur richt zich erop om eerst de 'achterkant' op orde te hebben. Zodra dit zover is kunnen daadwerkelijk reclamepartners worden gevonden en mogelijk gecontracteerd. Pas dan kunnen we, conform, de doelstelling van het Sportfonds, tot het nakomen van de sportieve doelstellingen overgaan.