Sporthal De Karekiet

Toen sporthal de De Beuk werd geopend kondigden wij als Sportraad al aan dat ‘een tweede Beuk’ noodzakelijk was. Velen keken ons toen vreemd aan en dachten mogelijk dat wij als Sportraad aan grootheidswaanzin leden. Niets is minder waar. De Beuk staat voor een kwalitatief goede, betaalbare en prettige sportvoorziening. En natuurlijk zijn er nog wel wat aandachtspunten. Maar net als een huis, een hal moet je drie keer bouwen om de perfecte hal te hebben. De Beuk is een resultaat van een goede samenwerking van onderwijs, soortverenigingen, gemeente, Spurd, de aannemer, bewoners en bedrijven.


De kracht is overdag onderwijs en in de namiddag, avond en weekeinde sportverenigingen en andere gebruikersgroepen.

Juist door de vele gebruiksuren is een dergelijk complex financieel gezond te exploiteren.
Wat zowel voor de gemeente als ons een uitdaging is, is de afweging tussen bewegen om de hoek en een moderne hoogwaardige sportaccommodatie. Om dit te bereiken is een bepaalde schaalgrootte noodzakelijk. Dit betekent centralisatie van sportaccommodaties in een goede balans van aanbod om de hoek.


Tweede hal reëel

Als we kijken naar de gebruikerswensen die er voor zaalsporten zijn is een tweede multifunctionele sportaccommodatie op de plek van de Karekiet reëel. Overdag onderwijs en ‘s avonds via een vernuftige scheiding van ruimtes voor andere gebruikersgroepen. Het onderwijs heeft een structureel tekort aan goede sportvoorzieningen en vele verenigingen hebben een behoefte tot huur van zalen.

Denksport

Ook denken wij aan een integratie van de denksport met onderwijslokalen.
Omdat de Karekiet midden in een woonwijk ligt met diverse andere voorzieningen is een nog intensiever overleg met een vertegenwoordiging van bewoners en bedrijven raadzaam. De eerste voorbereidingen zijn er. Wij juichen dit als Sportraad van harte toe. Ondertussen lopen wij ons weer warm om actief deel te nemen aan de overleggen. Wij zien het als onze taak om de verschillende sportieve belangen boven tafel te krijgen en om, in goed overleg, ieder belang het juiste gewicht te geven. Alleen hierdoor komen we tot een resultaat waar alle toekomstige gebruikersgroepen baat bij hebben.