Wat eerst begon als een virus ver weg in China, is de afgelopen weken snel richting Europa en Nederland gekomen. Voordat we het wisten was er een lockdown en worden we als maatschappij erop voorbereid dat dit nog wel geruime tijd kan duren.
De noodzakelijke maatregelen die de rijksoverheid afgekondigde hadden onder meer als effect dat sportverenigingen geen trainingen en wedstrijden meer kunnen organiseren.

De Sportraad is op basis van dit gegeven in actie gekomen. Wij hebben direct op onze website een apart deel ingericht waar de verenigingen alle actuele informatie aantreffen inzake maatregelen waar men gebruik van kan maken, inclusief voorbeeld brieven.

Ook hebben we in de week nadat de maatregelen bekend waren een eerste inventarisatie bij nagenoeg alle verenigingen in Purmerend en Beemster gedaan. In algemene zin bleek dat er veel overlap was tussen de problemen. Bij alle verenigingen lopen de vaste kosten door, terwijl de kantine-inkomsten en de inkomsten uit evenementen wegvallen.
Daarnaast is het voorjaar voor veel verenigingen een periode waarin er veel inkomsten worden gegenereerd. Ook is men onzeker over het ledengedrag, zeker als de huidige maatregelen van de rijksoverheid lang gaan duren.

Op basis daarvan hebben we het college benaderd en om steun gevraagd. Wij zijn dan ook zeer verheugd dat het college snel gehandeld heeft en een aantal maatregelen heeft getroffen om te zorgen dat de sportverenigingen door deze moeilijke periode heen komen. Sportverenigingen hoeven in ieder geval tot 1 juni geen huur te betalen voor het gebruik van binnen- en buitensportaccommodaties in de stad.

Ook zal er een werkgroep van gemeente en Spurd worden opgericht waarbij wij nauw worden betrokken. De taken: landelijke regelingen in kaart brengen; adviseren hoe verenigingen daarvoor in aanmerking kunnen komen; ondersteunen bij aanvragen. De werkgroep gaat bovendien in gesprek met de verenigingen om te zien welke aanvullende maatregelen nodig zijn, ook om verenigingen na de coronacrisis te ondersteunen in het weer opstarten van de activiteiten.

Met deze besluiten laat het college daadwerkelijk zien dat verenigingssport meer is dan bewegen alleen. Het is een sociaal bindmiddel dat de stad een fijne plek maakt om te leven. 

Bewegen binnen de sport 

Sportraad Purmerend

www.sportraadpurmerend.nl