Purmerend is fors aan het groeien. De groei wordt mede veroorzaakt doordat Purmerend een fijne stad is om te leven. De voorzieningen zijn nog niet geheel aangesloten bij de behoefte maar we zijn op bewegingsgebied op de goede weg. Het Leeghwaterbad en De Beuk zijn hiervan goede voorbeelden. Met deze voorbeelden blijkt ook dat kwalitatief en doelgerichte accommodaties van belang zijn en gezond zijn te exploiteren. Met name het combineren van de belangen van onderwijs, verenigingen en particulieren maken slim investeren mogelijk. Omdat in omringende gemeentes natuurlijk ook veel initiatieven lopen, zullen we in een vroeg stadium moeten kijken wat daar gebeurt en of afstemming noodzakelijk is.

De uitdagingen waar Purmerend voor staat zijn op sportief gebied kansen. De leeftijd van de inwoners loopt op; er zullen zich meer jonge gezinnen vestigen in Purmerend en we zien een belangrijk aantal inwoners die nog lid zijn van sportverenigingen buiten de stad. Ook zien we de behoefte in het onderwijs aan accommodatie, de gemeentelijke behoefte om accommodaties over de stad te spreiden en het ruimtegebrek bij met name de zaalsporten.

Al deze zaken vragen om keuzes. Evenwichtige keuzes die een antwoord moeten geven op het heden maar ook op de behoefte van morgen. Als sportraad vinden wij dat je bewegingsaanbod laagdrempelig en ook fysiek bereikbaar moet maken. Dat betekent een ‘sportaccommodatie om de hoek’. Maar ook weten wij uit de ervaring zoals hierboven geschetst dat een accommodatie die voldoet aan de huidige gebruikerswensen zichzelf terugverdient en bijdraagt aan een prettige stad om te leven. Dat betekent schaalvergroting en een accommodatie die multidisciplinair van aard is. Hoe dan ook vinden wij het een belangrijk punt dat we de accommodaties volledig geschikt maken om bijvoorbeeld sport voor minder validen te bieden.

Als sportraad hebben wij bewezen een krachtig intermediair te zijn tussen de verschillende actoren. Ook nu pakken we deze rol graag op. Nieuwsgierig waar wij sportraad zoal mee bezig zijn? Kijk dan op onze volledig nieuwe website.

Bewegen binnen de sport

Sportraad Purmerend
www.sportraadpurmerend.nl