Update corona: versoepelingen per 1 juli

Gisteren is onder voorbehoud het protocol Verantwoord Sporten gepubliceerd met daarin de versoepelingen per woensdag 1 juli. Dit voorbehoud is afhankelijk van de versoepelingen die het kabinet op woensdag 24 juni bekend zal maken voor de sport. Hieronder belichten wij de belangrijkste zaken.

Binnensportactiviteiten

Binnensportactiviteiten zijn onder de geldende richtlijnen weer toegestaan, zie hiervoor het protocol Verantwoord Sporten. Indien de sportaanbieder gaat starten met binnensportactiviteiten verzoeken wij om dit door te geven via dit aanmeldformulier. Hieronder is beschreven welke maatregelen Spurd voor haar binnensportaccommodaties heeft getroffen en wat er wordt verwacht van de sportaanbieders:

  • In alle binnensportaccommodaties van Spurd zijn de regels opgehangen.
  • In sportaccommodaties De Beuk, De Vaart, De Karekiet, De Gors, De Kraal is door middel van pijlen een routing aangegeven. Voor de gymzalen was een dergelijke routing geen mogelijkheid.
  • Sportaccommodaties De Beuk en De Vaart zijn voorzien van dispensers. Bij de andere accommodaties is de sportaanbieder zelf verantwoordelijk voor desinfecterende middelen.
  • Indien er aansluitende sportactiviteiten plaatsvinden is het de bedoeling om 5 minuten later te starten en/of 5 minuten eerder te stoppen zodat de verschillende groepen elkaar niet treffen.

Sportkantines

Per 1 juli mogen de sportkantines hun deuren weer openen. Daarbij geldt dat sportkantines moeten voldoen aan de maatregelen en protocollen die voor de horeca gelden en dat al het personeel, ook de vrijwilligers, op de hoogte zijn van deze protocollen.

Protocol voor zomerkampen

Het NOC*NSF heeft een protocol gemaakt voor sportaanbieders die aankomende zomer zich willen buigen over een zomerkamp. De lijn die wij binnen Spurd aanhouden is het volgen van de landelijke richtlijnen en adviezen van overkoepelende instanties. Vandaar dat wij de sportaanbieders willen vragen, mits ze een zomerkamp willen organiseren, om het bijgaande protocol in te vullen en naar ons door te sturen.

Spurd Verenigingsadviseurs
Yoran Kluvers & Brian Melis
06-34273182 & 06-81845395